Supply of Equipment for the School of Rehabilitation Sciences at the University of Jordan

رقم العطاء : 180-2024
تاريخ طرح العطاء : 5/7/2024
تاريخ انتهاء بيع نسخ العطاء : 7/8/2024
تاريخ تقديم العروض : 7/8/2024

دائرة العطاءات المركزية

متابعة عطاءات الجامعة بتميز واتقان

خارطة الموقع